Miljø

MILJØ

Frederiksberg skilte indfører miljøtillæg.

Alle faktura vedrørende produktion af grafisk materiale opkræves et miljøtillæg på 2,75 % af fakturasummen, dog maksimalt kr. 595,00 pr. faktura.

Og hvorfor så det?

Hos Frederiksberg skilte har vi fokus på miljøet, og vi og vores leverandører arbejder for en bæredygtig produktion. Det betyder blandt andet, at vores leverandører har en række miljøcertificeringer såsom FSC-mærket, Svanemærket, ISO 14001, CO2- neutralisering og CO2 neutralt website.

For at leve op til certificeringerne og vores kunders ønsker om miljørigtig produktion, er der miljøkrav, som vores leverandører er forpligtigt til at opfylde. Det kræver, at vores leverandører til stadighed skal foretage investeringer i produktionen, samt i håndtering og afskaffelse af materialer. Når du køber tryksager hos Frederiksberg skilte, er du således via vores leverandører med til at bidrage til en forsat bæredygtig produktion.