Skolen ved Bülowsvej – slut med uhumske toiletter

Der er blevet gjort mange nye tiltag for at forbedre toiletforholdene som før var plaget af dårligt lugt og grafitti.

– Væggene har fået en printet folie med en antigrafitti laminat.
– Dette gør det nemt at vaske og tørre dem af.
– Den printede folie med de mange farver gør rummet mere imødekommende og mindre beskidt og klinisk at se på.
– Der er lavet forskellige udtryk til de forskellige klassetrin.
fx søde dyr og alfabet til toiletterne i indskolingen og lidt mere grafisk udtryk og tabeller til de ældre elever ( uendelige muligheder)- Gulvene er blevet lavet så fugerne mellem fliserne er blevet fjernet.
– Dette gør at gulvet er blevet mere rengøringsvenligt og det er nemmere at rense tis af gulvet.- Døre og karme er blevet malet i forskellige farver.
– Alt sammen for at undgå store hvide kolde flader der indbyder til grafitti og for at underbygge det mere imødekommede samlede helheds udtryk.