Frederiksberg hjemmeplejen

Frederiksberg Skilte har udviklet den nye identitet i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje, som i dag pryder hjemmeplejens 3 lokationer

Det har været vigtigt at skabe en identitet, som alle medarbejderne kan identificere sig med og glæder sig over hver dag. I Frederiksberg Skilte har vi derfor taget udgangspunkt i medarbejdernes mange cykelture rundt om til alle borgerne på Frederiksberg.

Mødelokaler samt kontorer og gangarealer fortæller om det område, medarbejderne færdes og arbejder i, ved at være dekoreret med lokale Frederiksberg motiver. På den måde forstærkes deres lokalkendskab, og interessen i nye områder, bygninger, parker med videre, som medarbejderne måske ikke ser til dagligt, kan blive vakt.